TournamentDeckRankPlayerArchetype
Pau 03-22-2015
Ouini Ouaïte 1/8 koldo Weenie White